door anders naar
zaken te kijken,
verander je de zaken
waar je naar kijkt